Wat houdt de btw teruggave voor zonnepanelen allemaal in

Zonnepanelen BTW teruggave

Het besluit is genomen dat eigenaren van zonnepanelen die zijn aangesloten bij de energieorganisatie btw-ondernemers kunnen zijn, dit is zelf ook door de staatsecretaris van financiën bevestigd. De Belastingdienst beschouwt u als btw-ondernemer als u voldoet aan de voorwaarde dat u consequent en tegen betaling aan uw energieorganisatie levert. Dit is het geval als u de overtollige energie die wordt gecreëerd door uw zonnepanelen niet gebruikt voor stroomvoorzieningen en uw huishoudelijke apparaten, maar deze teruggeeft aan uw energieorganisatie. Indien u door de staat wordt gezien als een ondernemer, kunt u de 21% btw op zonnepanelen recupereren bij de taxatiespecialisten. Hiervoor hoeft u geen KvK-nummer te hebben of u druk te maken over andere bestuurlijke zaken die normaal gesproken bij btw-zaken horen. Het voordeel dat u krijgt, hangt af van het prijskaartje. De btw kan teruggevorderd worden voor zowel de materialen als de plaatsing van de zonnepanelen, wat neerkomt op 900 voor een normaal gezin. Opmerking: de inschrijving moet plaatsvinden binnen een maand na het einde van het kwartaal waarin de zonnepanelen zijn gekocht. Wilt u gebruik maken van de kleineondernemersregeling? Dan moet u verschillende beheeractiviteiten uitspelen, bijvoorbeeld een eenmalige btw-aangifte. Je kan online op diverse websites een uitgewerkt plan van aanpak vinden. U kunt de teruggave ook laten regelen door een belastingconsulent of een organisatie die enige ervaring heeft met btw-teruggave voor zonnepanelen. Dit kost ongeveer 100euro. Als uw omzet de 20.000 per schemajaar overschrijdt, is het echthandig als u gebruik maakt van de kleineondernemersregeling. Vrijwel elke particulier met zonnepanelen blijft ruim onder deze grens. Vooral zelfstandigen moeten hier op letten.

Eerste en tweede aanvraag voor btw teruggave voor zonnepanelen

U moet de btw terugvragen binnen een half jaar na afloop van het schemajaar aanvragen. In het geval dat u deze oogsttijd nog zonnepanelen koopt, is de sluitingstijd 1 juli 2022. Bent u te laat, dan kunt u in ieder geval een ‘officiële teruggaaf’ verzoeken van de onkostendeclarant. Dit is denkbaar tot 5 jaar na de verlengde inkoopperiode. U kunt niet bieden tegen de keuze van de onkostenbeoordelaar. Wilt u voor een tweede keer zonnepanelen kopen en de btw daarvoor nog een keer terugvorderen? Dat is ver het algemeen niet altijd mogelijk. Heeft u in 2020 uw eerste zonnepanelen aangeschaft en maakt u gebruik van het eigen kleineondernemersregeling? Dan kunt u op dat moment pas een teruggave indienen in 2024 voor de in dat jaar betaalde btw. Zijn de eerste zonnepanelen vóór 2020 gekocht (bijvoorbeeld uiterlijk in 2019) en wilt u opnieuw zonnepanelen kopen, bijvoorbeeld in het kielzog van een verhuizing? Dan kunt u zich op dat moment terugtrekken uit de kleineondernemersregeling, waarna u in ieder geval btw teruggave kunt eisen. Dan moet u jammer genoeg drie jaar lang driemaandelijkse btw-aangifte indienen. Ook moet u af en toe bijbetalen. Het voordeel van de btw-teruggaaf op de koop is dan lager. Het advies is om in eerste instantie op zoek te gaan naar aansporing van een dienstdoende consulent. Heeft u dit jaar (bijvoorbeeld in januari 2021) zonnepanelen gekocht en gaat u op korte termijn extra zonepanelen aanschaffen? Dan kunt u op dat moment in ieder geval de btw terugvragen. Hiervoor doet u een onbedoelde btw-aangifte of meldt u zich alsnog af bij de kleineondernemersregeling.

Bij een nieuwbouw is btw teruggave helaas niet mogelijk

Heeft u een nieuwe woning gekocht met een installatie voor zonnepanelen? Dan zou u dan kunnen beredeneren dat een deel van het dak is gemaakt om die installatie te ondersteunen. Op dat moment zou u dus denken dat u ook een stukje van de betaalde btw voor het dak kan recupereren. Hierover zijn vaker enkele claims effectief gedocumenteerd, maar helaas is er op 1 juli 2021 beslist door de Hoge Raad dat deze vlieger niet omhoog gaat. De kosten voor het huis en het dak worden bovendien veroorzaakt zonder de aanwezigheid van zonnepanelen. De daarover betaalde btw komt dus niet in aanmerking voor korting.

Related Post