Meeldauw bestrijden

Witgrijze stippen op de bladeren van uw planten kunnen duiden op meeldauw, ook wel de witziekte genoemd. In dit artikel zullen alle tips worden gedeeld om meeldauw bestrijden zo makkelijk mogelijk te maken. Wat is meeldauw precies? Meeldauw is een schimmelaantasting bij planten waarbij wit of grijs schimmelpluis komt te Continue Reading